Som profesionálnou homeopatkou a členkou Slovenskej komory homeopatov. Vzdelanie som získala štúdiom na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie v Bratislave v rokoch 2007 až 2011. Od skončenia akadémie si kontinuálne dopĺňam homeopatické vzdelanie účasťou na seminároch s mnohými svetovo uznávanými zahraničnými homeopatmi.

Homeopatiu považujem za svoje poslanie a radosť. Moja cesta k jej štúdiu začala vďaka prvému synovi, ktorý bol chorý a v lekárni mi prvý krát ponúkli „niečo prírodné“ . Neskôr som sa kvôli zdravotným problémom mojim aj mojich detí začala zaoberať alternatívnymi spôsobmi liečenia. Najmladší syn totiž vyvrátil všetky antibiotiká, ktoré mu predpísali. Okrem toho som mala pocit, že telo predsa nie je len ruka alebo noha alebo hlava, ktorá bolí, ale že celý organizmus spolu súvisí a preto by sa mal liečiť ako komplex . Tiež ma veľmi zaujímali duchovné príčiny ochorení a preto som začala čítať knihy od L. Hayovej, R. Dahlkeho a ďalších. A tak ma moja neutíchajúca zvedavosť a hľadačská povaha previedli cez svet byliniek a rôzne terapie (reflexná terapia nôh, liečenie drahokamami, EFT, kineziológia, regresná terapia, rodinné konštelácie, terapia cesta…) až som nakoniec zakotvila pri homeopatii, ktorá sa mi zdala ako najkomplexnejšia a najzaujímavejšia veda. Štúdium v homeopatii nikdy nekončí a mne osobne toto štúdium dáva krídla a ukazuje nové obzory. Učí ma porozumieť ľuďom, pozorovať, pomenúvať veci, učí ma trpezlivosti a pokore a dáva mi aj zázraky, za ktoré považujem mnohé uzdravenia. A dáva mi tiež nádej a pomáha mi nasledovať slová Winstona Churchila: nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte…

Homeopatia dáva nádej na uzdravenie každému človeku, lebo nelieči chorobu ale človeka. Len musíme nájsť príčinu ochorenia. Mám skúsenosti s liečbou následkov po očkovaní a CEASE metódou Tinusa Smitsa, ktorá sa používa hlavne pri autizme. Pridajte sa aj vy k radostným ľuďom, ktorým homeopatia zmenila život.

Ing. Adriana Bérešová, SAKHom.

Vzdelanie
Slovenská akadémia klasickej homeopatie (2007 – 2011)

Absolvované semináre

2019 Systém rastlín podľa Jana Scholtena / Martin Jakob (Nemecko)
2019 Systém rastlín 6./ Michal Yakir (Izrael)
2018 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2018 Systém rastlín 5./ Michal Yakir (Izrael)
2018 Letná škola – Polárna analýza/ Heiner Frei (Švajčiarsko)
2018 Pavúčie a hadie lieky v homeopatii/ Dr. Jonathan Hardy (Anglicko)
2018 Systém rastlín 4./ Michal Yakir (Izrael)
2018 Systém rastlinnej ríše/ Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2017 Systémový prístup v klinickej homeopatii/ Louis Klein (Kanada)
2017 Systém rastlín 2. a 3./ Michal Yakir (Izrael)
2017 Homeopatická liečba duševných ochorení / Dr. William Suerinck (Francúzko)
2017 Systém rastlín podľa Jana Scholtena / Martin Jakob (Nemecko)
2016 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2016 Vzácne plyny a vtáčie lieky / Douglas Brown (USA)
2016 Kašeľ, miazmy a rastlinné lieky / Franz Swoboda (Rakúsko)
2016 Systém rastlín 1. / Michal Yakir (Izrael)
2016 Systém rastlín podľa Jana Scholtena / Martin Jakob (Nemecko)
2015 Systém rastlinnej ríše / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2015 Matridonálne lieky a trieda hmyzu / Dr. Jonathan Hardy, MA BM FFHom (UK)
2015 Homeopatické lieky skupiny cicavcov / Dr. Jonathan Hardy, MA BM FFHom (UK)
2014 Úzkostné stavy a panika / Dr. Mahesh Gandhi (India)
2014 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2014 Louis Klein (Kanada)
2014 Akútne ochorenia, liečba epidémií, rastlinné čeľade / Dr. Franz Swoboda (Rakúsko)
2014 Vtáčie lieky a aktinoidy / Markus Kuntosh (Nemecko)
2013 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2013 Homeopatická liečba detí / Dr. Yvonne Pernet de Ridder (Holandsko)
2013 Periodický systém rastlín / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2012 Dynamická homeopatia
2012 Homeopatia a farby / Dr. Markus Kuntosch (Nemecko)
2011 Nové lieky v homeopatii / Chris Kurz, PhD. (Rakúsko)
2011 Miazmy a nozódy / Louis Klein (Kanada)
2010 Hadie lieky v homeopatickej praxi / Kim Elia (USA)
2010 Chris Kurz, PhD. (Rakúsko)
2010 Systém rastlín / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2010 – 2011 Dvojročná škola Dr.M.L. Sehgala (India)
2009 Homeopatická liečba duševných porúch / Kim Elia (USA)
2009 Letná škola homeopatie Will Taylor (USA)a Chris Kurz (Rakúsko)
2009 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2008 Will Taylor (USA)
2008 Minerály v homeopatii / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2008 Vakcinácia a homeoprofylaxia / Jimi Wollumbin (Austrália)